ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


idea
Οι Σχολές Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης επιχορηγούνται κατά 50% από τη φιλοπρόσκοπο εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λίμιτεδ
Μειωμένο κόστος συμμετοχής Προκαταρκτικών Σχολών: 11 ευρώ
Οι Προκαταρκτικές Σχολές ξεκινούν το Σάββατο στις 14:00 και τελειώνουν την Κυριακή στις 14:30.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


idea
Οι Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης επιχορηγούνται κατά 50% από τη φιλοπρόσκοπο εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λίμιτεδ
Μειωμένο κόστος συμμετοχής Βασικών Σχολών: 11 ευρώ
Οι Βασικές Σχολές ξεκινούν το Σάββατο στις 14:00 και τελειώνουν την Κυριακή στις 15:00.

ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ


idea
Οι Σχολές Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους επιχορηγούνται κατά 50% από τη φιλοπρόσκοπο εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λίμιτεδ
Μειωμένο κόστος συμμετοχής Σχολών Διακριτικού Δάσους: 30 ευρώ
Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο πρώτο κοινό μέρος και στα δύο επόμενα των Κλάδων
Οι Σχολές Διακριτικού Δάσους ξεκινούν το Σάββατο στις 9:00 και τελειώνουν την Κυριακή στις 14:00.
warning
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ logistirio@cyprusscouts.org / 22662877
notebook
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ