ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

. . . ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΑΘΗΣΗ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ . . .

ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι η παροχή στους Βαθμοφόρους του Σώματος Προσκόπων Κύπρου στήριξης και κατάρτισης σε παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα, καθώς επίσης και τεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων, για να είναι σε θέση να ασκήσουν το έργο τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Η Εφορεία Εκπαιδεύσεων της Γενικής Εφορείας φέρει την ευθύνη για την εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Φροντίζει για την εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου με βάση τις αρχές και τα ιδεώδη του Προσκοπισμού.

home_charity2_bg_footer

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

 

Η Εφορεία Εκπαιδεύσεων της Γενικής Εφορείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους Βαθμοφόρους,
πάντα στη διάθεση σας για στήριξη και βοήθεια

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΚΑΣ

Έφορος Εκπαιδεύσεων

ΕΚΑΒΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Έφορος Εκπαιδευτικού Προγράμματος
και Σχολών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Έφορος Αναγνώρισης, Πιστοποίησης
και Αδειοδότησης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Έφορος Προγραμμάτων, Ανάπτυξης
και Μελετών

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ